×
En del av Stockholms stad

Logotyper

Generella riktlinjer för logotypen/ordbilden

Det finns ingen primär logotyp utan man använder den logotyp som färgmässigt passar bäst för enheten man vill producera. Logotypen finns i enfärgade varianter i rött, svart och negativ (vit).

Logotypen ska placeras i det högra nedre hörnet främst mot vit bakgrund. Den placeras med ett T:s avstånd från kanterna. Den vita avsändarytan påbörjas två liggande T:s avstånd från ordmärket, så att kilen i logotypen sticker ut en bit över kanten på den vita avsändarytan.

På stående format är ordmärket 1/2 av sidans bredd.

På liggande format är ordmärket 1/4 av sidans bredd.

Logotypen ska inte placeras inom ram eller på färgplatta. Logotypen kan omskalas fritt men alltid proportionerligt, inte töjas åt något håll.

För ytterligare logotyper eller frågor om Kulturhuset Stadsteaterns grafiska profil kontakta pressansvarig.

Länkar till EPS-filer

Ladda ner logotyp.

Ladda ner logotyp.


Ladda ner logotyp.

Ladda ner logotyp.
Ladda ner logotyp.Ladda ner logotyp.
Ladda ner logotyp.Ladda ner logotyp.

Ladda ner logotyp.
Ladda ner logotyp.Ladda ner logotyp.
Ladda ner logotyp.Ladda ner logotyp.
Ladda ner logotyp.Ladda ner logotyp.

 Ladda ner logotyp.Ladda ner logotyp.

 

Ladda ner svart logotyp.

Ladda ner negativ (vit) logotyp.

Ladda ner röd logotyp.

 

 

Ladda ner svart logotyp.

Ladda ner negativ (vit) logotyp.

Ladda ner röd logotyp.

 

Ladda ner svart logotyp.

Ladda ner negativ (vit) logotyp.

Ladda ner röd logotyp.

 

Ladda ner svart logotyp.

Ladda ner negativ (vit) logotyp.

Ladda ner röd logotyp.