×
En del av Stockholms stad

Det här är Kulturhuset Stadsteatern

Att med kulturens hjälp förstå vår samtid och vår historia har alltid varit viktigt. Vårt uppdrag att bygga broar och skapa möten är nu mer angeläget än någonsin. Kulturhuset Stadsteatern är en unik plats för kulturevenemang men också ett viktigt rum för samtal och reflektion kring samtiden och vår tids frågor. Ett brett spektrum av samtal, debatter, föreställningar, utställningar och evenemang i olika genrer pågår året runt.

FAKTA OM BOLAGET

Stockholms Stadsteater AB etablerades 1960 som ett kommunalt aktiebolag, år 2020 ändrades bolagsnamnet till Kulturhuset Stadsteatern AB. År 1990 beslöt Stockholms stads kommunfullmäktige att bilda en koncern med namnet Stockholms Stadshus AB som skulle omfatta flertalet kommunal bolag. Samtliga aktier i Kulturhuset Stadsteatern ägs av Stockholms Stadshus AB. Koncernen Stockholms Stadshus AB ägs i sin tur helt av Stockholms Stad.

Bolagets styrelse utses direkt av kommunfullmäktige. Dess sammansättning är en spegling av mandatfördelningen i fullmäktige. Styrelsen tillsätter VD för bolaget.

Teaterverksamheten startade 1960 i Folkets hus vid Norra Bantorget och flyttade 1990 till nuvarande lokaler i Kulturhuset vid Sergels torg. Sedan 1 juli 2013 ingår även Kulturhuset – tidigare en del av Stockholms stads kulturförvaltning – i Kulturhuset Stadsteatern AB. Verksamheten heter Kulturhuset Stadsteatern och direktiven från kommunfullmäktige spänner över teater, dans, musik, litteratur, konst, design, film och debatt.

Kulturhuset Stadsteatern AB engagerar ungefär 420 årsverken under ett år samt omsätter ca 450 mkr. Totalt disponerar bolaget ca 36 000 kvadratmeter i det av Peter Celsing ritade huset som 2014 firade 40-års jubileum.