×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt

Arkiverat evenemang:

Sårbar planet, sårbara samhällen

– vad kan vi lära oss från coronapandemin?


måndag 23 november 2020


Obs! På grund av rådande omständigeter har evenemanget ställts in!

Den pågående pandemin har inneburit ständiga påminnelser om våra tillkortakommanden och svårigheter när det gäller att förbereda oss på det värsta.

Hur hänger pandemin ihop med hur människan förändrat den levande planeten? Och på vilket sätt kan erfarenheterna från pandemin göra oss bättre rustade inför en mer turbulent klimatframtid?

Medverkande:

Line Gordon, föreståndare för Stockholm Resilience Centre, expert på frågor om sötvattenresurser, ekosystemtjänster och livsmedelsproduktion.

Victor Galaz, docent i statsvetenskap och ställföreträdande föreståndare vid Stockholm Resilience Centre.

Moderator: Gabriella Ahlström

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.