×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
samtidsarenan logo

Arkiverat evenemang:

Samtidsarenan


fredag 4 december 2020


Tillsammans med Forum/Debatt på Kulturhuset Stadsteatern, arrangeras Samtidsarenan den 4 december 2020 kl. 08.15 - 17.15.

Initiativtagare bakom Samtidsarenan är produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room.

Plattformen Samtidsarenan är av smittskyddsskäl enbart digital, och samlar aktörer från flera sektorer för att diskutera ämnen som berör demokrati, klimat, modern teknologi, den pågående pandemin och Sveriges kulturliv och kulturpolitik.

Datum: 4 december 2020
Tid: 08:15-17:15
Plats: Arrangemanget kommer att livesändas digitalt via Kulturhuset Stadsteaterns kanaler.

Program:

8.15 - 8.20
Inledning: 
Mattias Desac, projektledare Samtidsarenan/kreativ chef på Bohm Bohm Room och Johan Wirfält, chef för Forum/Debatt hälsar välkomna!

8.20 - 8.50
Demokrati 100 år - När kulturen tystnar - Ett samtal om kultur, demokrati och pandemi: 
Ett levande kulturliv utvecklar och stärker demokratin. Men vilken är kulturens roll i demokratin i dag och hur har den utvecklats över tid? Vad händer med kulturområdets mångfald av uttryck när kulturen tystnar? När kulturarbetare och medborgare inte kan utöva och ta del av kultur på det sätt som vi brukar? Och hur påverkar det vår demokrati? Välkomna att lyssna till Demokratiambassadör Lena Posner-Körösi som leder ett samtal om demokrati och kultur i spåren av coronapandemin.
Medverkande:
Elisabeth Åsbrink, författare
Ismael Ataria, poet

09.05 - 9.45
Forum idéburna organisationer med social inriktning - Det demokratiska utrymmet efter krisen: 
De senaste åren har vi sett hur demokratin och civilsamhället i Sverige alltmer utmanats. Det handlar dels om en värderingsförskjutning från öppenhet och mångfald mot nationalism och högerpopulism och dels om en ökad frekvens av hot och hat. Tongivande politiska röster argumenterar för begränsningar av stödet till civilsamhället, ökad statlig kontroll och förändrad myndighetsutövning.

Till detta har coronapandemins konsekvenser blottlagt med vilken enkelhet regeringen kan göra inskränkningar i grundläggande demokratiska rättigheter, däribland mötes- och demonstrationsfriheten, och hur dessa inskränkningar påverkar det ideella engagemanget och civilsamhällets organisationer. Under detta seminarium diskuterar vi hur vi kan skapa allianser i civilsamhället för att lindra denna utveckling och värna en demokratisk framtid.

Medverkande:
Martin Nihlgård, generalsekreterare Individuell Människohjälp.
Hannah Kroksson, generalsekreterare Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU.
Anna Lindenfors, Generalsekreterare Amnesty International Sweden.
Erik Amnå, Professor Emeritus, Örebro universitet.
Patrik Schröder, ordförande Forum Alsander, projektledare Forum.
Fler medverkande tillkommer.

10.00 - 10.45
Institutet för framtidsstudier - Riskerna med AI-hype:
Vår samtida diskussion om AI präglas av hype och ogrundade påståenden om vad AI kan göra. Det är tyvärr inte harmlöst. AI är en kraftfull teknologi som kan göra mycket nytta, men det finns en risk att vi orsakar stora problem om vi inte har en klar bild av dess begränsningar. Detta kommer vi att gräva djupare i med en presentation från Karim Jebari, doktor i filosofi.

Presentatör:
Karim Jebari, doktor i filosofi, Institutet för framtidsstudier.

11.00 - 11.45
Institutet för framtidsstudier - Det organiserade kriminella våldet. Om verklighet, mediebild och konsekvenser:
Hur ser utvecklingen av våld, extremism och organiserad brottslighet ut idag, och vilka är dess konsekvenser? Hur skildras detta våld i media, och vilka journalistiska överväganden ligger bakom rapporteringen av brottslighet och extremism? Hur ser samspelet forskning, journalistik och politik ut när det gäller våldsbrottslighet och har den förändrats? Dessa frågor står i centrum för detta samtal mellan forskare och journalister.

Medverkande:
Joakim Palmkvist, kriminalreporter
Petter Beckman, projektutvecklare och redaktör #ettSthlm/Mitt I
Tina Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi

Moderator: Cecilia Garm

12.30 - 13.15
Sveriges unga Akademi & Unga Tankar om Musik - Kreativitet på beställning:
I både kulturlivet och forskarvärlden är kreativitet en högt värderad egenskap och grunden till framgång. Men vad händer när kreativiteten ska framkallas på beställning? Är det begränsande, frustrerande eller rent av stimulerande och inspirerande?

Sveriges Unga Akademi och tankesmedjan Unga tankar om musik bjuder in till ett samtal om att leva med att ständigt ha beställare som förväntar sig kreativitet och hur det påverkar den konstnärliga eller vetenskapliga processen.

Medverkande:
Anna Möller, folkmusiker och komponist
Steffi Burchardt, forskare i strukturgeologi
Christoffer Nobin, dirigent och kompositör
Christian Ohm, forskare i partikelfysik

Moderator
:
Max Låke, verksamhetsledare för Unga tankar om musik

13.30 - 14.15
Riksantikvarieämbetet - ”Barnkonventionen och museers arbete med barn och ungas rättigheter”
Ett panelsamtal om svenska museifältets föredömliga och långvariga arbete med barn och ungas rättigheter, med anledning av att barnkonventionen blivit svensk lag. Museirepresentanter från olika delar av Sverige och en barnkulturforskare i ett samtal tillsammans med Riksantikvarieämbetet. FN:s barnkonvention bygger på artiklar som alla fastställer olika typer av rättigheter för barn. För varje barn och inte för barn som grupp. Barnkonventionen som lag är lika mycket en möjlighet som en utmaning för det svenska museifältet. Den handlar i mångt och mycket om att se, ge och möta barn som individer för att skapa ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Medverkande:
Ylva Lorentzon, forskare och lärare, Centrum för barnkulturcentrum. 
Gustav Nordansjö, museipedagog, Värmlands museum. 
Jonte Nynäs, pedagogisk ledare, Nordiska Akvarellmuseet. 

Moderator: Mathias Strömer, utredare, Riksantikvarieämbetet.

14.30 - 15.15
DIK - Hotad kultur:
Vi är vana vid principen om armlängdsavstånd: politiken skapar goda förutsättningar för kulturen att verka i och kulturen levererar ett innehåll. Men något har förändrats i Sverige som gör att vi inte längre verkar lika säkra på kulturens ställning som fri aktör i samhället: bibliotek som arrangerar ”fel” program ifrågasätts, museer som visar ”fel” saker anmäls och public service roll är satt under kritisk lupp. Kulturinstitutioner och enskilda kulturskapare och kulturtjänstepersoner utsätt för otillbörlig påverkan och hotas.

Vad händer i ett samhälle när den politiska styrningen passerar den accepterade gränsen för armlängds avstånd och kulturen och konsten riskerar att bli ett verktyg för politiska syften? Har vi kommit till en tidpunkt när kulturen och public service måste skyddas i grundlagen? Det och mycket annat kommer vi samtala om i detta seminarium.

Medverkande:
Henrik Arnstad, journalist, författare och historiker.
Anna Troberg, förbundsordförande DIK.
Mikael Nanfeldt, moderator, utredare DIK.

15.30 - 16.15
Naturskyddsföreningen - Vad ger du dina käraste i julklapp?
Planeten befinner sig i nödläge. Trots det slår julhandeln och Black Friday varje år nya rekord. Om alla levde som vi svenskar skulle det krävas fyra jordklot. För att undvika en klimatkatastrof, rädda den biologiska mångfalden och avgifta samhället krävs en radikal omställning där förändrad konsumtion är avgörande. Coronakrisen har skapat nya livsmönster och väckt frågor om vad som är viktigt på riktigt. Påverkar det årets julhandel? Vad krävs för att fler ska bryta ohållbarhetens ekorrhjul? Vilket ansvar har företagen och handeln? Hur får vi till systemförändring?

Medverkande:
Cecilia Solér, universitetslektor, Handelshögskolan i Göteborg.
Felicia Reuterswaerd, hållbarhetschef, HM Sverige.
Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige.
Linda Palmetzhofer, förbundsordförande, Handelsanställdas förbund.

Moderator:
Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

16.30 - 17.15
Fastighetsägarna Stockholm - När stadslivet gör comeback: 
Coronapandemin slår hårt mot både individer och vår gemensamma livsmiljö - den levande staden. Samtidigt ger den tillfälle för staden att ömsa skinn och omformas för att möta morgondagens krav och bli motståndskraftig för framtida kriser. Både fastighetsägare och kommuner spelar en viktig roll i den här processen och behöver sätta örat mot marken för att skapa innehåll som speglar vad folk vill ha i staden. Platsers erbjudande och identitet blir viktigare. Vad vill vi se för innehåll i staden och hur kan kulturen spela en roll när stadslivet gör comeback? 
Medverkande:
Martin Sandgärde, chef handel Vasakronan.
Katrin Behdjou Arshi, kulturstrateg.

Presentatör: Lovisa Sterner, VD Grasp Insights
Moderator: Helena Olsson, Fastighetsägarna