×
En del av Stockholms stad
Serieteket 20 år

Serieteket 20 år

2016 fyllde Sveriges enda publika seriebibliotek 20 år! Det var den 18 november 1996 som Serieteket för första gången slog upp sina portar på Kocksgatan på Södermalm i Stockholm.

Initiativtagare och grundare var bibliotekarien och eldsjälen Kristiina Kolehmainen (1956–2012), som tillsammans med Stadsbibliotekets dåvarande barn- och ungdomskonsulent Larry Lempert drev igenom det banbrytande projektet att ge Sverige och Stockholm ett eget bibliotek för tecknade serier och grafisk litteratur.

1999 flyttade Serieteket in på gatuplanet i Kulturhuset (numera Kulturhuset Stadsteatern), och sedan 2009 huserar vi på våning 2 i samma byggnad, jämte Film & Musik, Skönlitteratur & Konst och TioTretton.

Serieteket tillhandahåller en boksamling på cirka 10 000 titlar, med utvalda serier, konstböcker och relaterad facklitteratur. Vi står även bakom program som serietecknarframträdanden, workshops, utställningar, teckningsperformance och mycket mer. I arton år har vi arrangerat Stockholms Internationella Seriefestival, och Serietekets Filmklubb firar tioårsjubileum i höst. I Serietekets Arkivrum bedrivs seriestudier och forskning.

Tack Kristiina Kolehmainen för den institution du skapade! Och tack alla ni som varit en del av vår verksamhet i tjugo år. Vi ser fram emot ytterligare tjugo!


Serieteket 1996...


... och 2016!