×
En del av Stockholms stad
Serieteket arkivrum

Serietekets arkivrum

Vill du läsa en Tarzantidning från 1954? Letar du efter en notis i ett nummer av Bild & Bubbla från 1982? Eller vill du bedriva forskning eller studier om serier? I Serietekets Arkivrum hittar du äldre serieböcker, serietidningar, facklitteratur, facktidskrifter, seriefanzin och programblad som ej får lånas hem, men som vi erbjuder till läsning och studier på plats.

Arkivrummet kan nyttjas på två vis.
1. Be bibliotekarien plocka fram medier från rummet (gäller enbart sådan som finns synligt i vår bibliotekskatalog) och läs på plats i Serieteket.
eller
2. Boka Serietekets Arkivrum för studier, forskning eller research. Du har tillgång till dator med Internet, ordbehandlingsprogram m.m., samt Stockholms Stadsbiblioteks databaser. (Du får givetvis även ta med dig böcker från Serieteket in till Arkivrummet.)
Bokning sker via e-postadressen ola.hellsten@stockholm.se. Just nu kan bokning av Arkivrummet främst ske på torsdagskvällar.

LÄNGRE GUIDE TILL ARKIVRUMMET

1. Vad finns i Arkivrummet?
Här hittar du referensmaterial och rariteter som enbart får läsas på plats.
 
2. Hur hittar man i Arkivrummet?
I Arkivrummet finns följande avdelningar:
Serieböcker [Katalogiserat material]
Facklitteratur [Katalogiserat material]
Serietidningar [Delvis katalogiserat material]
Facktidskrifter [Delvis katalogiserat material]
• Separata sektioner med Skämtteckningar, Adamson, Albert Engström, Lars Hillersberg och Utställningskataloger. [Delvis katalogiserat material]
• Vår samling av fanzin [Indexering pågår]
Serietekets interna arkiv [Ej katalogiserat material]
 
Det katalogiserade materialet syns i Stockholms Stadsbiblioteks ordinarie katalog. Övrigt material hittar man genom att själv leta i samlingarna.
 
3. Vad får man låna i Arkivrummet?
Inget är till hemlån. Du får ta del av materialet antingen genom att:
låna det för läsning i biblioteket eller
boka Arkivrummet
 
4. Låna material ut till biblioteket
• Vid förfrågan hämtar bibliotekspersonal material för läsning ute i biblioteket.
• Du som låntagare måste ha lånekort och giltig legitimation.
 
5. Boka Arkivrummet
Du kan även boka Arkivrummet för några timmar i sträck om du vill sitta där och ta del av vårt material. Förbokning måste alltid göras via e-post ola.hellsten@stockholm.se   

Du kan boka pass främst under följande tider:
• Torsdagar 17.00–19.00
    
Särskild överenskommelse om annan tid kan upprättas.
Arkivrumsbokningen omfattar även en arbetsplats med dator, Internet, ordbehandlingsprogram etc.