×
En del av Stockholms stad

Om Rum för barn

Rum för Barn är ett bibliotek (0 – 9 år) där vi arbetar för att barn och vuxna ska få möjlighet att vara tillsammans. För att skapa de bästa förutsättningarna ber vi alla vuxna att lägga undan sin mobil när de är på Rum för Barn.

Besöksinfo

Lägg gärna mobilen åt sidan för en stund

Lägg gärna mobilen åt sidan för en stund och upptäck Rum för Barn tillsammans. Här på Rum för Barn vill vi att ni upptäcker biblioteket och bildverkstan, barn och vuxna tillsammans. Passa på att läsa och låna böcker, spela spel, måla, skapa eller var med på en sagostund tillsammans.

Vi rekommenderar att mobilen läggs åt sidan under vistelsen för att alla, barn som vuxna, ska få uppleva det fantastiska i att vara här tillsammans på Rum för Barn.

Välkomna!

Barnvagnsparkering

Vi har ingen barnvagnsparkering på våning 4. Din barnvagn kan du parkera innanför Kulturhusets huvudentré på våning Plattan. Ta med egen låsvajer eller så kan du köpa en i infodisken.

Vårt trafikljus

Rum för Barn har ett högt besökstryck. Av säkerhetsskäl måste vi ibland stoppa nya besökare och köbildning kan uppstå. Det är sällan kul att stå i en kö och vänta, särskilt inte för små barn. För att underlätta har vi satt upp ett trafikljus i fönstret till Rum för Barn. Ljuset är synligt nere från Sergels torg och informerar om hur läget är uppe hos oss just nu.   

Rött = Fullt och lång kö

Gult = Mycket folk och viss köbildning

Grönt =Ingen väntetid! 

När det är fullt på Rum för Barn

På fredagseftermiddagar, helger och lov har vi ofta mycket besökare. Då kan det vara bra att komma redan när vi öppnar, då är ni säkra på att komma in.När det blir fullt på Rum för Barn så kan ni, om ni vill vänta, ta en kölapp vid ingången.

Äta matsäck

I vårt matsäcksrum kan ni slå er ned och äta medhavd matsäck. Observera att vi saknar mikrovågsugn. I matsäcksrummet finns det också låsbara skåp där ni kan låsa in jackor och väskor under ert besök.

Skötbord

Våra toaletter finns i anslutning till matsäckrummet. Här finns skötbord där ni kan byta på era barn.

Kvarglömda kläder

Vi lämnar allt kvarglömt till vår informationsdisk på våning Plattan. Det som glömts under fredag–söndag samlas och kan hämtas följande måndag. 

Skolor och förskolor

Jobbar du i förskolan/skolan och vill besöka Rum för barn med din förskolegrupp eller skolklass?
Läs mer på vår sida om att boka besök >

Frågor, funderingar och synpunkter

Funderar du över någonting? Finns det något du saknar på Rum för Barn? Har du tips på böcker du tycker att vi ska köpa in? Var det något som du tyckte särskilt mycket om under ditt besök? Vi är intresserade av vad du tycker för att vi hela tiden ska kunna utveckla vår verksamhet. Maila oss gärna dina tankar till: rumforbarn@stockholm.se.