×
En del av Stockholms stad

Riktlinjer för ordningen i huset

Tanken med huset

Kulturhuset Stadsteatern ska fungera som ett vardagsrum för kulturen där alla är välkomna – såväl stadens invånare som turister och andra besökare.

Huset är en av stadens mest välbesökta platser med många tusen besökare per dag. För att upprätthålla tanken om en öppen verksamhet och för att alla ska känna sig välkomna till huset är det viktigt med gemensamma trivselregler. 

Avsändare

Trivselreglerna gäller alla – såväl besökare som anställda i huset. De ska fungera som ett stöd i verksamheten för alla som vistas i huset.

Ordningsregler

Det råder generellt film- och fotoförbud. Det är heller inte tillåtet att uppvisa plakat eller demonstrera utan tillstånd.

Sådant som kan vara störande för andra besökare, som t.ex. högljudda samtal eller aktiviteter som kan påverka personer med allergiproblem är inte tillåtna. Huset ska vara tillgängligt för alla och därför är det t.ex. inte tillåtet att ta med djur in i byggnaden (ledarhundar undantagna.)

Inlines, skateboard eller liknande får inte användas inne huset, då det kan innebära ett säkerhetsproblem.

Soffor, golv eller andra avsatser i huset är inte avsedda att ligga i/på, då det minskar antalet sittplatser och försämrar framkomligheten.

På grund av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att flytta möbler. Detta för att man inte oavsiktligt ska blockera utrymningsvägar.

Besökare ansvarar för att väskor och kassar inte upptar sittplatser för andra eller ställs utan uppsikt i huset. Om en övergiven väska eller kasse hittas så kommer den tas omhand av husets vakter av säkerhetsskäl.

Toaletterna får användas av en person i taget och det är viktigt att tänka på att det är många som vill använda toaletter och handfat. Dusch/tvättmöjligheter finns inte i Kulturhuset Stadsteatern.

I husets resturanger och caféer får man inte äta medhavd mat och dryck. Resturangens utrustning får användas endast av restaurangens gäster.

Om man i samband med besök vid något program eller evenemang i huset önskar förtära medhavd mat och dryck ska detta ske på av personal anvisad plats. I de fall det gäller barn/skolgrupper ansvarar medföljande vuxna för gruppen. Det inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i salonger eller utställningsrum.

Inför föreställningar är sittplatserna på gatuplan och plan 1 i första hand avsedda för publik som ska hämta/handla biljetter inför att besöka något av verksamhetens program.