×
En del av Stockholms stad
Skärholmen

Film i skolan

Film är ett magiskt fönster som speglar omvärlden och samtidigt tillåter oss att titta in i oss själva. I vårterminens filmprogram som visas för skolklasser på Skärisbiografen finns många viktiga berättelser att upptäcka. Alla filmer tar upp viktiga och aktuella ämnen från vår samtid med tillhörande bombastiska filmupplevelser. Med hjälp av en gnutta (o)magisk realism - spelet mellan verklighet och fantasi, illusion och dokumentär -förstärks filmernas budskap med fantastiska element och förvandlas till bilder att minnas för livet. 

Filmprogrammet för vårterminen 2018 består av tio filmer för grundskolan och gymnasiet. I filmurvalet har vi tagit fasta på att (o)magisk realism är ett genomgående tema i alla filmerna på olika sätt.