×
En del av Stockholms stad

Skolbesök – workshop

För dessa besök betalar skolan 700 kronor (exkl. moms) per tillfälle om två timmar: 9.30–11.30 tisdag–fredag. Förutom den vanliga informationen och rundvisningen fördjupar vi oss i något eller några av ämnena ord, bild, ljud och drama. Vi tar emot max 16 elever samtidigt, medföljande vuxna är välkomna att delta i workshopen eller få en stunds ledigt. Kontakta oss gärna så planerar vi upplägg mer specifikt i samråd med er, info om bokning nedan.

WORKSHOPS PÅ LAVA

ORD

En workshop i ord börjar ofta med att frigöra hjärnan från regler, testa nya sätt att skriva på, eller använda ord i kombination med bild eller rörelse. Beroende på gruppen kan det bli allt från kollektiva dikter till att para ihop ord på till exempel pins. Det går också att anpassa efter något aktuellt tema, vi har bland annat jobbat med så skilda saker som källkritik, normkreativitet och Yoko Onos konstnärskap.

BILD

En bildworkshop utgår ifrån det visuella och hantverksmöjligheterna i vår verkstad. Till exempel kan man prova olika trycktekniker som schablon eller linoleum eller göra skulptur i hönsnät eller tejp. Vi kan också få igång kreativiteten med enkla teckningsövningar och låta eleverna prova på serieformen som uttrycksmedel. 

LJUD

Under denna workshop får eleverna testa på att skapa musik i programmet Logic. Vi tittar på hur man kan använda de färdiga ljudslingorna och virtuella instrumenten i Logic (ca.45min)
Eftersom vi har begränsat med antal platser i Ljudverkstan så är workshopen upplagt så att vi delar upp klassen i grupper på max åtta personer och är i ljudverkstan i omgångar. Denna workshop går att kombinera med någon av våra andra workshopar eftersom vi jobbar i grupper av 4-8 elever åt gången.

DRAMA

På Lava erbjuder vi dramaworkshops för skolklasser. Det kan vara som ett efterarbete till en teaterföreställning ni sett på Kulturhuset Stadsteatern eller en bok ni läst och vill fördjupa er i genom drama- och värderingsövningar.

SÅ HÄR BOKAR DU ETT BESÖK

Fyll i nedanstående information och maila tillbaka till oss så tar vi kontakt med er och bekräftar ert besök. Anmäl intresse >

Skolans namn:
Namn och mail, telefon till dig som är bokningsansvarig:
Årskurs och eventuell inriktning:
Önskat datum och tid.
Särskilda behov:

Det går även bra att boka skolbesök genom telefon: 08-506 20 180.

Välkommen!

Bokningen är bindande, uteblivet besök debiteras.