×
En del av Stockholms stad

Kontakta Bibliotek Film & Musik:

Tel: 08-506 20 353
E-post: bibliotekfilmochmusik@stockholm.se
Instagram: @bibliotekfilmmusik
Twitter: @Bib_Film_Musik

Vi som jobbar på Bibliotek Film & Musik:

Johannes Mayer, bibliotekarie
johannes.mayer@stockholm.se, 072-584 80 29

Daniel Persson, bibliotekarie
daniel.t.persson@stockholm.se

Lars Åkesson, bibliotekarie
lars.akesson@stockholm.se

Administrativ personal och ledning

Linda Wärme, enhetsassistent
linda.warme@stockholm.se, 08-506 20 349

Markus Tommyson Keiland, biblioteksinformatör
markus.keiland@stockholm.se, 072-584 80 26

Maria Mårsell, biträdande litteratur- och bibliotekschef
maria.marsell@stockholm.se, 076-82 53 512

Åsa Mårtensson, litteratur- och bibliotekschef
asa.martensson@stadsteatern.stockholm.se, 076-82 53 214